Disclaimer/ Delimitare

http://ioannicut.ro este deținut și administrat și poate conține reclame, conținut sponsorizat, inserții plătite, link-uri afiliate sau alte forme de monetizare.

http://ioannicut.ro se supune standardelor de comercializare de marketing. Noi credem în onestitatea de relație, de opinie și de identitate. Compensația primită poate influența conținutul de publicitate, subiectele sau mesajele scrise în acest blog. Acest conținut, spațiu de publicitate sau postare va fi identificată în mod clar ca un conținut plătit sau sponsorizate.

Nu este niciodată compensată direct pentru a oferi aviz cu privire la produse, servicii, site-uri și diverse alte topicuri. Punctele de vedere și opiniile exprimate pe acest site sunt pure cele ale autorilor. Dacă pretindem sau părem a fi experți pe un anumit subiect sau produs sau serviciu de zonă, vom aproba numai produse sau servicii care credem ca, pe baza expertizei noastre, sunt demne de astfel de aprobare. Orice cerere de produs, statistică, citat sau altă reprezentare despre un produs sau serviciu ar trebui să fie verificate cu producătorul sau furnizorul.

Acest site nu conține niciun conținut care ar putea prezenta un conflict de interese.

Nu face nici interpretări, garanții, asigurări sau cu privire la exactitatea, valabilitatea sau integralitatea conținutului de pe acest site sau oricărui alt site legat de site principal sau de pe acesta.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică, sau la relațiile cu site-ul nostru, vă rugăm să ne contactăți aici:

 


 

http://ioannicut.ro is owned and operated by and may contain advertisements, sponsored content, paid insertions, affiliate links or other forms of monetization.

http://ioannicut.ro abides by word of mouth marketing standards. We believe in honesty of relationship, opinion and identity. The compensation received may influence the advertising content, topics or posts made in this blog. That content, advertising space or post will be clearly identified as paid or sponsored content.

Is never directly compensated to provide opinion on products, services, websites and various other topics. The views and opinions expressed on this website are purely those of the authors. If we claim or appear to be experts on a certain topic or product or service area, we will only endorse products or services that we believe, based on our expertise, are worthy of such endorsement. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer or provider.

This site does not contain any content which might present a conflict of interest.

makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the content contain on this website or any sites linked to or from this site.

Contact

If you have any questions regarding this policy, or your dealings with our website, please contact us here: